1

0

Akianari ueda (21)

$610

Ens. pollo teriyaki

$290

Ishiguro (30)

$890

Jirusama (50)

$1690

Kenzaburo oe (20)

$600

Kintaro 39

$1250

Konsutanza daisuk (45)

$1400

Nakamura (35)

$1090

Nigiri moriawase

$440

Sakura (35)

$1090

Sashimi moriawase (15)

$540

Sensei (50)

$1490

Sensei sama (80)

$2290

Shusako endo

$800

Yasunari kawabata (10)

$350

Yukio mishima (15)

$450

1

Mi pedido

Email

Contraseña

casa